0 of 0 sõnale ""

SWECO EST OSALUSEL ON VALMINUD AJALOOLINE BALTICCONNECTORI ÜHINE GAASITORU EESTI JA SOOME VAHEL.

Balticconnectori gaasiühenduse kasutusele võtmisega liidetakse esmakordselt Euroopas kolme riigi – Soome, Eesti ja Läti – gaasiturud ühiseks Balti turuks kokku. Sweco EST OÜ teostas projekti ellu viimisel omanikujärelvalve teenust.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Maapealse osa pikkus on Eestis 55 ja Soomes 21 kilomeetrit. Eesti-Läti gaasiühendus muutus ümberehituste käigus kahesuunaliseks. Sweco EST OÜ tööde maht ulatus Keila jõest Kloogarannani, mille raames osutati omanikujärelvalve teenust torutööde, pinnasetööde ning kogu projekti ulatuses teede ja platside taastamiseks.

Balticconnectori gaasiühendus on viimase aja suurim taristuprojekt Eestis ja Soomes, olles ühtlasi üks Euroopa Liidu ühise gaasituru võtmeprojekte.

Lähemalt saab lugeda Eleringi lehelt