0 of 0 sõnale ""

OMANIKUJÄRELVALVE

ALATI OMA KLIENTIDE PARIMATES HUVIDES

Omanikujärelevalve esindab Tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine. Tellija esindajana võtame endale nii konsulteerija kui „valvuri“ rolli, meile ei jää märkamatuks ükski mittevastavus.
Igas ehitusprotsessis tuleb lahendada probleeme, mida meie meeskond suudab teha Tellija huve esikohale seades. Rakendades eriosade insenere, tagame parima tulemuse kogu ehitusprotsessi käigus. Tagamaks hoone maksimaalset kvaliteeti ja parimate lahenduste kasutamist, algab omanikujärelevalve teenus hoone projekteerimisest ning lõpeb kasutusloa väljastamisega.

EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Omame pädevust ehitustöödel omanikujärelevalve teenuse osutamiseks kõigi eriosade lahendamise osas.

Meie teenuste hulka kuuluvad:
 1. elektrisüsteemi, automaatikasüsteemi ja telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu omanikujärelevalve
 2. kütte-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemi ehitamise omanikujärelevalve
 3. üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve
 4. veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalve
Valik meie viimastest objektidest:
 • Ruhnu tuletorni rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja muinsuskaitse järelevalve (2021)
 • Maardu esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve (2021)
 • Pärnu lennuvälja FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Arte Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Pärnu ühishoone omanikujärelevalve (2019-2021)
 • Etra Balti kaupluse, büroo-, lao-, tootmishoone ehitusjuhtimise ja ehitustööde omanikujärelevalve (2019-2020)
 • Raadimõisa korterelamute omanikujärelevalve (2019-2021)
 • Tammsaare tee 92, Tallinn parkimise- ja ärihoone omanikujärelevalve (2019-2020)
 • Jõgeva Põhikooli rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve (2017-2019)
 • Sweconi uue teenindus- ja büroohoone ehitusjuhtimisteenused (2018-2020)
 • Peetri 8, 10 Laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna (sh Proto Avastustehas) restaureerimistööde omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve (2018-2019)
 • Hilton Tallinn Park Hotelli omanikujärelevalve (2013 – 2016)
 • Ugala Teatri rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve (2016 – 2017)

TEEHOIUTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Teostame järelevalve teenust nii uute teede ehitamisele, kui ka olemasolevate teede rekonstrueerimisele.

Meie teenuste hulka kuuluvad:
 1. linnatänavate omanikujärelevalve
 2. maanteede omanikujärelevalve
 3. kergliiklusteede omanikujärelevalve
 4. parklate ja platside omanikujärelevalve
 5. raudteerajatise ehitamise omanikujärelevalve
 6. sildade, viaduktide ja tunnelite ehitamise omanikujärelevalve
Valik meie viimastest objektidest:
 • Admiraliteedi basseini jalakäijate silla ehitustööde omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 12,6-20,898 Jüri-Vaida rekonstrueerimise omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Saue linna ja Topi liiklussõlme vahelise ühendustee ehituse omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööde omanikujärelevalve (2019-2020)
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,2-146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse omanikujärelevalve (2018-2020)
 • Tugimaantee 65 Võru-Räpina km 26,0-35,1 asuva Vinso-Kirmsi lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve (2019)
 • Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 18,84 jalgteetunneli omanikujärelevalve (2017-2018)
 • Alatskivi – Kodavere lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve (2017)
 • Vaimastvere-Koluvere lõigu omanikujärelevalve (2017)

ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONITÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Meie omanikujärelevalve – ja FIDIC inseneride teenuste hulka kuuluvad:
 1. paisude ja kalapääsude omanikujärelevalve
 2. ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide omanikujärelevalve
 3. kalade rändetingimuste parandamise omanikujärelevalve
 4. reoveepuhastite omanikujärelevalve
Valik meie viimastest objektidest:
 • Maardu linna Muuga elamurajooni Ristikheina tee sadevee kanalisatsiooni ja kuivanduskraavide ehitamisel omanikujärelevalve (2020)
 • Rae vallas, Järvekülas, Hansa tee 1, 2, 4, 8 ja 10 kinnistute veevarustuse ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve (2018-2020)
 • Kohila valla alevike ja külade tänavavalgustuse taristu renoveerimine ehitustööde omanikujärelevalve (2018-2019)
 • Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme omanikujärelevalve (2018-2019)
 • Kiili-Paldiski DN700 MOP54 D-kategooria gaasitoru aluste ja platside ehitamise omanikujärelevalve (2018-2020)
 • Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekti projektijuhtimise ning OJV ning FIDIC Inseneri teenuse osutamine (2011 – 2013)
 • Iisaku aleviku põhja- ja keskosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisel ja laiendamisel omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine (2015-2016)
 • Pärnu Kesklinna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimis- ja laiendamistöödel omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse osutamine (2012 – 2013)
 • Jääkreostuse likvideerimine Tallinn-Väike veduridepoo, Tapa veduridepoo ehitustööde perioodil omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse osutamine (2014 – 2015)
 • Jõgehara kalapääsu ehitustööde perioodil omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse osutamine (2015)