0 of 0 sõnale ""

OMANIKUJÄRELEVALVE

Sweco EST OÜ pakub hoonete, teede ja tehnovõrkude ehituse omanikujärelevalve ja projektide ekspertiisi teenust

HOONETE JA ERIOSADE EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Omame pädevust ehitustöödel omanikujärelevalve teenuse osutamiseks üld- ja kõigi eriosade lahendamise osas.

Valik meie viimastest objektidest:
 • Rakvere jaemüügi kaubanduspinna omanikujärelevalve (2022-2023)
 • Bed Factory tootmishoone laiendamise omanikujärelevalve (2022-2023)
 • Saue Riigigümnaasiumi ehitustööde omanikujärelevalve (2020-2022)
 • Laagri spordihoone omanikujärelevalve (2020-2022)
 • Tallinna Muusika- ja Balletikooli omanikujärelevalve (2020-2022)
 • Rakvere riigigümnaasiumi omanikujärelevalve (2021-2022)
 • Päevalille 19 kortermaja, Tallinn OJV (2021-2022)
 • Tallinna Akadeemia tee 31 jaemüügi kaubanduspinna omanikujärelevalve (2021-2022)
 • Tartu Optika tn 1 jaemüügi kaubanduspinna  omanikujärelevalve (2021-2022)
 • Ruhnu tuletorni rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja muinsuskaitse järelevalve (2021)
 • Maardu esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve (2021)
 • Pärnu lennuvälja FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Arte Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Pärnu ühishoone omanikujärelevalve (2019-2021)
 • Etra Balti kaupluse, büroo-, lao-, tootmishoone ehitusjuhtimise ja ehitustööde omanikujärelevalve (2019-2020)
 • Raadimõisa korterelamute omanikujärelevalve (2019-2021)
 • Tammsaare tee 92, Tallinn parkimise- ja ärihoone omanikujärelevalve (2019-2020)
 • Sweconi uue teenindus- ja büroohoone ehitusjuhtimisteenused (2018-2020)
 • Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks, FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus (2016-2022)

TEEDE JA SILDADE EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Teostame järelevalve teenust nii uute teede/sildade ehitamisele kui ka olemasolevate rekonstrueerimisele.

Valik meie viimastest objektidest:
 • Assaku Rail Balticu maanteeviadukti ehitustegevuse juhtimine (2022)
 • Riigitee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 18,39 – 38,82 asfaltkatte kuumtaastamine AKA meetodil omanikujärelevalve (2022)
 • Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 95,915-97,144 (Türi asulavahe) taastusremondi omanikujärelevalve (2022)
 • Rail Balticu Kalevi ökodukti omanikujärelevalve (2021-2023)
 • Admiraliteedi basseini jalakäijate silla ehitustööde omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 12,6-20,898 Jüri-Vaida rekonstrueerimise omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Saue linna ja Topi liiklussõlme vahelise ühendustee ehituse omanikujärelevalve (2020-2021)
 • Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööde omanikujärelevalve (2019-2020)
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,2-146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse omanikujärelevalve (2018-2020)

Erik Lillepalu

Üldehituse osakonna juht

Jaanus Heinla

Teede osakonna juht