0 of 0 for ""

Projektid

Ehitusprojekteerimine on arhitektide ja inseneride poolt ehitamisele planeeritava objekti kohta projektdokumentatsiooni ehk ehitusprojekti koostamine. Planeerimise ja ehitamise kontekstis on projekt ehitamise aluseks olev dokument, mis võimaldab anda hinnangut projekteeritud ehitisele, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida. Projekteerimise aluseks on projekteerimistingimused ning detailplaneeringu kohustusega aladel kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneering. Projekteerimine algab olemasoleva olukorra ja vajaduste põhjaliku analüüsiga, mille käigus hinnatakse ruumivajadust jm.

See allHooned ja linnapiirkonnadVesi, Energia ja TööstusTranspordi infrastruktuurArhitektuurInspiratsioon
Transpordi infrastruktuurArhitektuur

SANITEX LOGISTIKAKESKUS

Vesi, Energia ja TööstusArhitektuur

KTN LOGISTIKAKESKUS

Vesi, Energia ja TööstusArhitektuur

METSÄ VINEERITEHAS PÄRNUS

Transpordi infrastruktuurArhitektuur

SILLAMÄE TERMINALI MAHUTIPARGI PROJEKT

Transpordi infrastruktuurArhitektuur

SILLAMÄE SADAMAS KONTEINERTERMINALI VERTIKAALPLANEERIMINE

Transpordi infrastruktuurArhitektuur

VANASADAMA LOODEOSA PÄÄSLA PROJEKTEERIMINE

Transpordi infrastruktuurArhitektuur

TALLINK DUTY FREE PRE-ORDERI LAOHOONE PROJEKTEERIMINE

Vesi, Energia ja TööstusTranspordi infrastruktuurArhitektuur

VANASADAMA LÕUNAOSA PÄÄSLA PROJEKTEERIMINE

Hooned ja linnapiirkonnadArhitektuur

TÜRI TERVISEKESKUS