0 of 0 sõnale ""

HOONETE TEHNOSÜSTEEMID

Teenused:

  • Kütte-, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide projekteerimine
  • Ehitusprojektide ekspertiisi teostamine
  • Mehaanilise suitsutõrje süsteemide projekteerimine
  • Soojussõlmede projekteerimine
  • Veevarustuse, kanalisatsiooni ja tuletõrjeveevärgi projekteerimine