0 of 0 sõnale ""

KESKKONNARAJATISED

Teenused:

  • Säästlike sademeveesüsteemide projekteerimine
  • Drenaaži ja maaparandussüsteemide projekteerimine
  • Kraavide, tiikide jms rajatiste projekteerimine
  • Veetöötlus- ja reoveepuhastussüsteemide projekteerimine
  • Kekkonnarajatiste projekteerimine sh prügilad, paisud jms rajatised

Anna Nikulnikova

Keskkonnatehnoloogia grupijuht