0 of 0 sõnale ""

Privaatsuspoliitika

SWECO-s austame isikute privaatsust ning mõistame, kui oluline on, et kliendid, töötajad ning muud isikud on usaldanud meile oma andmed. GDPR-i järgimine ja kohalik seadusandlus on meie jaoks sama olulised nagu kliendi rahulolematus, halb reklaam, kohtuasjad või potentsiaalsed kahjutasud, mis võivad põhjustada pöördumatut kahju meie ärile ja kogu brändile. Meie kohustus on töödelda ja kaitsta andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 

Järgnevalt leiate lühikese ülevaate isikuandmete kaitse üldpõhimõtetest SWECO ettevõtetes:

 

  • oleme läbipaistvad selles osas, kuidas järgime kohaldatavaid privaatsust käsitlevaid seaduseid;
  • piirame isikuandmete kogumist ja töötlemist;
  • töötleme (delikaatseid) isikuandmeid ainult juhul, kui töötlemisel on selge õiguslik alus;
  • piirdume isikuandmete registreerimisega töötlemise eesmärgi saavutamisega;
  • teavitame üksikisikuid, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas neid andmeid kasutatakse;
  • käsitleme teie isikuandmeid rangelt konfidentsiaalselt ja võtame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise või ebaseadusliku töötlemise eest;
  • me ei salvesta isikuandmeid kauem, kui on vajalik nende kogumise eesmärgil või kui seadused seda nõuavad;
  • kui on suur tõenäosus, et meie isikuandmete töötlemine kujutab endast suurt ohtu üksikisikute õigustele ja vabadustele, viime läbi andmekaitse mõju hindamise ja vajadusel võtame kasutusele asjakohaseid turvameetmeid;
  • meie süsteemid ja protsessid toetavad isikuandmete kaitset ning registreerime, et meie süsteemid ja protsessid töötavad kavandatud viisil;
  • kui tellime isikuandmete töötlemise allhanke korras, kehtestame nende andmete kaitsmiseks lepingulised kohustused.

 

Kontakt

 

Kui teil on küsimusi või kommentaare selle privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta SWECO ettevõtete poolt, saatke palun e-kiri aadressile: groupprivacyofficer@sweco.se