0 of 0 sõnale ""

EKSPERTIISID

EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISID

Sweco EST OÜ-l on pikaajaline ehitusprojektide ekspertiiside teostamise kogemus. Meil on professionaalne meeskond, kuhu kuuluvad oma ala tippspetsialistid. Ekspertiisi kvaliteedi tagame meeskonna töö tulemusena, kus iga valdkonna jaoks kaasatakse vastava pädevusega spetsialist (arhitektid, konstruktorid , KVJ ja VK insenerid, elektripaigaldise spetsialistid, energiatõhususe spetsialistid, teeinsenerid, jne). Ekspertiiside teostamisel lähtume Majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 ja tellija poolt edastatud lähteülesandest.

EKSPERTARVAMUSTE JA HINNANGUTE KOOSTAMINE

Tihti vajab tellija ehitise osade või teostatud ehitustööde kohta ekspertarvamust, olgu see siis ehitise tehnilise seisukorra hindamine või kolmanda osapoole neutraalne ekspertarvamus. Kui on tegemist spetsiifilise kinnisvara eksperthinnangute või ekspertarvamuste koostamisega, siis soovitame pöördud Sweco EST OÜ poole, kes kuulub suurde rahvusvahelisse kontserni ning saab oma hinnangute andmisel olla neutraalne pädev osapool. Eksperthinnangute koostamisel kaasatakse kinnisvara hindaja pädevust omavad kutselised hindajad ning vajadusel ka riiklikult tunnustatud kinnisvarahindaja (nn kohtuekspert). Ekspertarvamuste ja eksperthinnangute teostamisel lähtutakse seadusandlusest, standarditest, normdokumentidest, üldtunnustatud praktikast ja insenerieetikast.

KINNISVARAALANE KONSULTATSIOON

Sweco EST OÜ pakub oma klientidele ka tehnilist konsultatsiooni kinnisvara arendamiseks, projekteerimise hangete (sh riigihangete) korraldamiseks, ehitustööde hangete (sh riigihangete) koostamiseks, tellija nõustamisest kinnisvara investeeringute otsuste langetamisel. Vajadusel aitame koostada prognoosmaksumusi, eskiislahendusi, planeeringuid, abistame ehitisregistris dokumentide vormistamisega ning esitame tellija turu/tasuvuse analüüse.

EHITISTE AUDITITE TEOSTAMINE

Sweco EST OÜ teostab ehitiste auditeid ning hoonete tehnilise seisukorra hindamisi. Auditite teostamisele kaasame vastava pädevusega spetsialistid, kes omavad ehitusvaldkonnas pikaaegset kogemust ja head ülevaadet kehtivatest õigusaktidest ning regulatsioonidest. Ehitiste auditite teostamisel lähtume Majandus- ja taristuministri 24.09.2015 määrusest nr 116 ja tellija poolt edastatud lähteülesandest.

KINNISVARA TEHNILISTE AUDITITE TEOSTAMINE (TECHNICAL DUE DILIGENCE – TDD)

Sweco EST OÜ koostab tellija kinnisvara kohta kinnisvara tehnilisi auditeid (Technical Due Diligence – TDD). Hindamine põhineb kohapealse visuaalse ülevaatuse käigus nähtul, kohtumisel esindajatega tehtud tähelepanekutel ja üle vaatamiseks esitatud ehitamise tehniliste dokumentide kontrollimisel. Eespool nimetatud allikatest kogutud teabe põhjal hinnatakse ehitise kvaliteeti, vastavust standarditele, funktsionaalset, operatiivset seisundit, tehnilist taset ja vajadusel ka hinnangut probleemide likvideerimise maksumusele.rnrn

TEEHOIUTÖÖDE EKSPERTIISID

Sweco EST OÜ annab pädevat inseneri hinnangu teede seisundile, tekkinud vigadele ja kasutuses oleva tee võimalikest lagunemise põhjustest. Analüüsime ja pakume välja tee omanikule parimad võimalikud lahendused renoveerimiseks ja parandustöödeks.

EKSPERTIISID

TDD (Technical due diligence) ja EDD (Environmental Due Diligence) koostamine, palju erinevaid objekte, kliendid ja info konfidentsiaalsed

Valik meie viimastest ekspertiisidest:

 • Jõgeva PÄA komando eel- ja põhiprojekti ekspertiis (2022)
 • Saku põhikooli ja spordikompleksi ehitusprojekti ekspertiis (2022-2023)
 • Olerex Lagedi tee 1 teenindusjaama ekspertiis (2022-2023)
 • Ausi ja Altja sildade põhiprojekti ekspertiis ja liiklusohutusaudit (2022)
 • Kohtla-Järve ühishoone projekti ekspertiis (2021-2022)
 • Rapla riigimaja rekonstrueerimise eel- ja põhiprojekti ekspertiis (2019-2020)
 • Narva riigigümnaasiumi -ja Narva Kesklinna põhikooli eelprojekti, põhiprojekti ekspertiis (2020-2022)
 • Ülemiste Hariduskompleksi, Valukoja 7 põhiprojekti ekspertiis (2021)
 • Keskkonnamaja eel- ja põhiprojekti arhitektuurse, sisearhitektuurse, välisruumi ja BIM mudelprojekti ekspertiis (2020-2021)
 • Kohtla-Järve reoveesette kuivatamise ehitiste ehitusliku eelprojekti ekspertiis (2020)
 • Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse eel- ja põhiprojekti ekspertiis (2020-2021)
 • Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse infrastruktuuri ja aerutamis-ning sõudekanali põhiprojekti ekspertiis (2019)

Erik Lillepalu

Üldehituse osakonna juht

Jaanus Heinla

Teede osakonna juht