0 of 0 sõnale ""

ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON

Teenused:

  • Ühisveevarustuse projekteerimine
  • Ühisreoveekanalisatsiooni projekteerimine
  • Drenaazi ja sademeveekanalisatsiooni projekteerimine sh säästlikud sademeveesüsteemid
  • Infrastruktuurivaldkonnas arengukavade koostamine (sh ÜVK arendamise kavad, jäätmekavad)

Anna Nikulnikova

Keskkonnatehnoloogia grupijuht