0 of 0 sõnale ""

VASTUTULELIKUD JA PÜHENDUNUD SPETSIALISTID

Kui te olete pühendunud oma tööle ja omate vastavat kompetentsi, siis teil on suurepärased väljavaated olla hinnatud konsultant.
Kogenud Sweco konsultandina võite sõltumata oma erialast aidata kaasa tuleviku linnade ja kogukondade kujundamisel. Su töös esineb põnevaid väljakutseid koos pideva enesetäienduse võimalustega.
Sweco on ettevõte töötajatele, kes soovivad luua väärtust oma klientidele. Tüüpiline Sweco töötaja on vastutulelik, pühendunud oma klientidele ja hinnatud oma kompetentsitaseme poolest.

KUIDAS ME TÖÖTAME?

Sweco töötajatega peab olema lihtne koostööd teha. Me aitame klientidel oma eesmärke ellu viia ja teha õigeid otsuseid, mis on vajalikud igapäevases äris. Professionaalne areng Swecos on nõutav. Klientide vajadustest arusaamine, mõistmine on meie jätkuva edu aluseks. Areng toimub igapäevaselt tööülesannete käigus koos klientidega. Koolitusi pakutakse alates esimesest päevast meie kogenud kolleegide poolt.

VASTUTUS ÜHISKONNA EES

Sweco ettevõtetega on alati lihtne äri teha. Meie kõigile töötajatele on olulised kliendirahulolu ja kliendisuhted. Igapäevaselt on meie töötajatel kliendikohtumised, millest iga kohtumine omab suurt vastutust. Selline lähenemine tekitab suurt paindlikkust, aga ka suuri nõudmisi meie töötajatele.

Toimingud vastutustundlikele äritavadele:

Kõik Sweco tegevused peavad vastama kehtivatele seadustele ja eeskirjadele, nagu nad peavad vastama Sweco sisepoliitikale ja juhistele. Ärieetika toetab kogu Sweco tegevust.

Ärieetika kompass on osa konsultantide igapäevatöös: Ärieetika on seotud sellega, kuidas me teeme äri, kuidas me üksteisega käitume, kuidas me suudame organisatsiooni ressursse ja kuidas on meie käitume seotud väliskeskkonnaga. Kõik Sweco töötajate on kohustatud läbima ärieetika koolituse. Muuhulgas täpsustatakse, et Swecos on nulltolerants altkäemaksu, korruptsiooni, pettuste ja lubamatu konkurentsi piirava tegevuse suhtes.

Sweco tegevusjuhend on kollektiivne eetiline suunis, et tagada vastutav käitumise Sweco töötajate, tarnijate ja partneritega.

Swecol on juhised korruptsioonivastase ja altkäemaksuvastase tegevuse suhtes. Kõik töötajad vastutavad suuniste jälgimise eest.

Sweco eetikaliin on telefoni ja veebipõhine teenus, mis pakub võimalust anonüümselt kahtlustuste edastamiseks ärieetika mittevastavuse osas.

Tutvu lähemalt ka for partners materjalidega.