0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

TALLINNA LENNUJAAMA ULATUSLIKKE ARENDUSTÖID HAKKAB PROJEKTEERIMA SWECO PROJEKT AS

rnSweco Projekt AS ja Lemminkäinen Eesti AS sõlmisid lepingu riigihanke „Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine“ projekteerimistööde teostamiseks.

Töö eesmärk on koostada Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti elluviimiseks vajalikud tööprojektid. Eesmärgiks on tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Tõnis Villmäe, Sweco Projekt AS teede- ja raudteede üksuse juhi sõnul koostatakse BIM mudel, mille jooksvalt täiendamine annab Tellijale ja ehitajale võimaluse mudelis läbi mängida, millises järjekorras ehitustöid teostada ning kuidas nõuetekohane lennuliiklus tagada. BIM mudeli rakendamine aitab kokku hoida raha- ja ajaressursse ehitusperioodil ja ekspluatatsioonil.

Tallinna lennujaama keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid, rajatakse lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid ning ehitatakse nõuetekohane mootorite testimise ala. Lisaks sellele uuendatakse lennuraja katet ning pikendatakse lennurada.

Lemminkäinen Eesti AS juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul ei saa märkimata jätta antud objekti keerukust ehitustööde ajal, kuna lennuühenduse katkestamine ehitustöödeks on välistatud. Tegemist on Eestis ainulaadse projektiga ning oleme objekti edukaks kulgemiseks ehitustööde ettevalmistusel ning ehitustööde ajaks kaasanud oma ala tippspetsialistid Eestist ja ka välismaalt.

„Tunneme ennast Lemminkäinen Eesti AS meeskonnaga kindlalt, oleme juba tänaseks olnud tihedas koostöös ning toetame üksteist parimal moel“, sõnas Villmäe.

Foto: Ilmar Saabas