0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

SWECO TEGUTSEB KESET KIHAVAT EESTI MAJANDUSKESKKONDA JA PÜÜDLEB TIPU POOLE

Eesti majandus kasvab jõudsalt ja siinne ettevõtlusmaastik on valmis uute võimaluste avanemiseks paljudes valdkondades, kaasa arvatud ehituses. Rahvusvahelise ettevõttena on Sweco`l hea positsioon toetada kliente ja investoreid suurte eriprojektide teostamisel, mis nõuavad laialdast projektijuhtimisalast konsulteerimist ning mitmesuguste planeerimis- ja projekteerimisteenuste kaasamist.

Eesti majandus kasvab jõudsalt ja siinne ettevõtlusmaastik on valmis uute võimaluste avanemiseks paljudes valdkondades, kaasa arvatud ehituses. Rahvusvahelise ettevõttena on Sweco`l hea positsioon toetada kliente ja investoreid suurte eriprojektide teostamisel, mis nõuavad laialdast projektijuhtimisalast konsulteerimist ning mitmesuguste planeerimis- ja projekteerimisteenuste kaasamist.

Üks kihavamaid keskusi, kuhu äritegevus on koondunud, on Tallinnas asuv uus Ülemiste linnak. Suured rahvusvahelised ettevõtted ja Eesti aina laienev iduettevõtete kogukond on valinud just Ülemiste oma tegevusbaasiks. Nutilinna sumin mõjub innustavalt – avatud on uued restoranid, mis teenindavad kohalikes kontorites ja kõrghoonetes töötavaid inimesi, ning piirkonna keskmes asuv vana tööstushoone on renoveeritud spordikeskuseks.

Ka Sweco Groupi kuuluvate Eesti ettevõtete kontor asub selle kiiresti kasvava majanduskeskkonna südames. Asukoht on suurepärane: läbi piirkonna on rajatud uus trammitee ja vaid jalutuskäigu kaugusel asub Tallinna rahvusvaheline lennujaam.

“On tõeline rõõm võtta osa Ülemiste piirkonna ja Tallinna lennujaama arendamisest. Aastatel 2016–2017 renoveeriti lennurajad, et need suudaksid toime tulla üha suureneva liiklusmahuga ning Sweco insenerid andsid sellesse ettevõtmisse oma panuse,” räägib Toomas Rapp, kes juhibEestis Sweco projektijuhtimis- ja omanikujärelevalvealast tegevust  (link uudisele: https://www.sweco.ee/viimased-uudised/sweco-est-ou-uus-tegevjuht-on-toomas-rapp/).

“Sweco osales ka otse meie kontori vastas asuva punastest tellistest ehitatud laohoone ümberprojekteerimisel restoraniks ja kõrvalasuva hoone rekonstrueerimisel spordikeskuseks. Meie enda kontor asub hoones, mis ehitati Sweco ekspertide järelevalve all ja teenis välja LEED Gold sertifikaadi,“ lisab Rapp.

Eesti majandus kasvab kiiresti – vilkalt projekteeritakse ja ehitatakse uusi haiglaid, koole, elumaju, hotelle ja tööstushooneid

Hetkel on ehitustegevus nii Eestis kui ka mujal Põhja-Euroopas väga elav.

“Tänu majanduse elavnemisele on praegu hea aeg Eestis partnereid leida ja projekte ellu viia. Siinne ettevõtluskultuur on igati arengut soodustav ja avatud ning ühiskonna üldine hoiak julgustab proovima ja uusi asju ette võtma. Samuti võtab Eesti rõõmuga vastu igasugused rahvusvahelised investeeringud,” teatab Jyrki Rautamäki, Sweco Soome rahvusvaheliste operatsioonide tegevjuht.

Rautamäki juhib tähelepanu asjaolule, et Soome ja Eesti vaheline ühendustee on mugav ja kiiresti läbitav ning see toetab koostööd veelgi.

“Helsingist jõuab Tallinnasse sama kiiresti kui Tamperesse või Turusse. Praegune kahetunnine teekond lüheneb veelgi, kui valmib Soome lahe alt läbi suunduv raudteetunnel, mille teostatavusuuringus osalesid ka Sweco Soome ja Eesti kontorite eksperdid (loe lisa siit: https://www.sweco.ee/viimased-uudised/sweco-osales-helsingi-tallinn-tunneli-projekti-teostatavusuuringus/). Peale geograafilise läheduse toetavad koostööd loomulikul viisil ka kultuurilised sidemed. Tulevikus ootab meid kahtlemata ees rohkem ühiseid ehitus- ja arendusprojekte ning kindlasti saame ära kasutada oma ekspertide teadmisi ja oskusi nii mõlemal pool Soome lahte kui ka kogu Sweco Groupis.”

Eestis on Sweco olnud kaasatud mitmesse haiglaprojekti, näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla rekonstrueerimis- ja juurdeehitustöödesse. Lisaks sellele on parasjagu käsil mitme kooli ehitamine ja renoveerimine. Nagu Soomes nii on ka Eestis hakanud põhikoolid üle minema nähtuse- ehk ilmingupõhisele õppele, mis muu hulgas nõuab uut lähenemisviisi nii koolihoonete kui ka vabaõhualade projekteerimisel, et need toetaksid loovat õppimist.

“Üks huvitavamaid käimasolevaid töid on seotud Washingtonis asuva Eesti saatkonna hoonega. See on väärikas sajandivanune maja ja renoveerimisteenuste hankimisega on juba algust tehtud,” ütleb Rapp.

Eestis on ehitusalasel projekteerimisel ja konsulteerimisel olnud pikk traditsioon väikeettevõtetel, kuna siinne majanduskeskkond soodustab ettevõtlust. Sweco tugevateks külgedeks on aga asjaolu, et ühe katuse alla on koondatud lai valik erialaseid teenuseid ning et suudetakse tagada ka suuremate projektide täies mahus elluviimine.

“Rahvusvahelise ettevõttena on Sweco`l kasvaval Eesti turul tegutsemiseks hea positsioon. Me oleme pädevad paljudes valdkondades ja saame vajaduse korral kaasata eksperte ükskõik millisest Euroopa riigist, kus Sweco tegutseb. Me suudame toetada kliente mahukate ja keeruliste projektide teostamisel, mille korral on vaja üksteisega kokku sobitada mitmesuguseid projekteerimisvaldkondi ja kaasata projektijuhtimisteenused,” selgitab Rapp.

Eesti eelis on selle digitaliseeruv ühiskond, kus nutilinnade arendamises ja ehitamises on võtmeroll nii säästval arengul kui ka energiatõhususel.

Säästev areng ja energiatõhusus on Eesti ehitusvaldkonnas oluliste suundadena esile tõusnud. 2019. aasta algul muutuvad rangemaks avalikele hoonetele ja aasta hiljem ka erahoonetele esitatavad energiatõhususe nõuded.

“Sweco on energiatõhusate hoonete kavandamises pädev. Põhjamaad on sellele juba mõnda aega keskendunud, mis tähendab, et saame neid teadmisi nüüd ka Eestis ära kasutada. Eestis on käsil aktiivne eluhoonete ehitamine ning nendes projektis on energiatõhususe nõuete tagamine iseäranis tähtis,” räägib Rapp.

Digitaliseerumine on teine suund, mis projekteerimist ja ehitustegevust lähitulevikus mõjutab. Eesti aktiivne iduettevõtete võrgustik on tõstnud riigi digitaliseerituse taseme kõrgemale kui paljudes muudes Euroopa maades ning digitaalsete tööriistade kasutamine ehitusprojektide juhtimises, projekteerimises ja järelevalves kasvab kahtlemata ka siin.

“Eestis hakkavad projekteerimise ja projektijuhtimise tööriistadena populaarsust koguma ka virtuaal- ja liitreaalsus. Selles osas on Sweco`l suurepärane võimalus edendada ehitusvaldkonna digitaliseeritust veelgi,” ütleb Jyrki Rautamäki.

Nutilinnade arendamine ühendab endas digitaliseerumise ja energiatõhusa ehituse. Toomas Rapp usub, et Sweco`l on ideaalne võimalus saada selles vallas teenäitajaks.

“Nutilinnade esiletõus tähendab ühtlasi senisest suuremat energiatõhusust. Me peame energiatõhusate tulevikulinnade rajamisse oma panuse andma ja ma usun, et ehitusprojekteerimisega seotud teenuste tähtsus hakkab aina kasvama. Meie kliendid hoiavad neil suundumustel pidevalt silma peal ja kuna eestlased on digitaliseerumise pakutavate võimaluste suhtes avatud, siis meie Swecos peame näitama teed, et seda ühiskonnas toimuvat arengut soodustada,” võtab Rapp loo kokku.

Sweco Eesti üksus on osa Sweco Finland Oy-st

  • Sweco Eesti hõlmab kahte ettevõtet: Sweco EST OÜ ja Sweco Projekt AS
  • Osutab laia valikut keskkonna- ja tööstusprojekteerimise teenuseid, aga ka projektijuhtimise ja järelevalve teenuseid
  • 80 töötajat
  • Kontorid Tallinnas ja Tartus