0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

SWECO PROJEKTI ARHITEKTID OSALESID SISEKAITSEAKADEEMIA IDEEKONKURSSIL

rnKäesoleva ideekavandi lähtekohaks oli luua Sisekaitseakadeemia uus peahoone ühise katuse alla koondatud sisemise linnakuna. Erinevad ruumigrupid on viidud teineteisest lahku, moodustades selgelt eristuvate ruumiliste plokkide välja, mille vahele on punutud tihe sisemiste tänavate võrgustik. Selline struktuur loob õppehoonele sõmera struktuuri, mis võimaldab seda avada ka ümbritsevale kogukonnale.

„Ülikoolilinnakutele on omane campus tüüpi ülesehitus, milles erinevad ruumigrupid paiknevad teineteisega lähestikku, moodustades linnaku asukate poolt aktiivselt kasutatava vaheruumi, atraktiivse avaliku ruumi ja luues võimalusi ootamatuteks kohtumisteks ning diskussiooniks.

Ruumiprogrammi eripärast lähtuvalt on koondatud suuremad hooneosad nagu spordihall, minivangla või kaldauditooriumid ruumi kesksesse ossa, mille ümber kulgeb väiksemate auditooriumite ja kabinettide pärg. Sõltuvalt suuremate hooneosade eripärast ulatuvad kesksed ruumid katusest kõrgemale, toimides nii valguskaevudena ja tuues hoone keskele avarust. Selline ülesehitus võimaldab luua kõikidele ruumidele sobivaimad valgustingimused ning jätta fassaadiga külgnevasse alasse kõige avatumad funktsioonid.

Kesksed hoonemahud on kaetud erinevate naturaalsete materjalidega, nt spordihall puiduga, jõusaal metallplaatidega, auditooriumid vasega, mis loob igale suuremale ruumigrupile omanäolise karakteri ning siseruumis kiiresti eristatava välimuse.
Kliki siia, et tutvuda võistlustööga lähemalt.

Autorite kollektiivi kuulusid: Erko Luhaaru, Maria Freimann, Juhan Kangilaski ja Ahti Kooskora