0 of 0 sõnale ""

SWECO EST OÜ OSUTAB OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUST TARTU MAANTEE PIKKNURME-PUURMANI LÕIGU 2+1 MÖÖDASÕIDUALADELE

Sweco EST OÜ sõlmis Maanteeametiga lepingu põhimaantee nr 2 ehk Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2–146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Ehitustööde maksumus on 4,77 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. „Pikknurme-Puurmani lõigule ehitatavate 2+1 möödasõidualade eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine. 2+1 möödasõidualad võimaldavad tiheda liiklusega teel, nagu seda on Tallinna-Tartu maantee, ohutumaid möödasõite, lühendavad inimeste teeloleku aega ning kindlasti aitavad vähendada ka liiklusstressi,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Ehitustööde käigus laiendame ja uuendame olemasoleva tee muldkeha, rajame kompleksstabiliseeritud kihi ning ehitame välja 3-kihilise asfaltbetoonkatte. Parandatakse kogu teelõigu veerežiimi. Muu hulgas paigaldatakse uuele teelõigule 5 kilomeetri ulatuses ulukitara ja ligi 500 meetri ulatuses välisvalgustust.“

Teenuse osutamise periood on orienteeruvalt 12 kuud, millele lisandub tööde tehnoloogiline paus.

Ehitustöid teostab Nordecon AS

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}