0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

SWECO EST OÜ JA SIHTASUTUS KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SÕLMISID SUUREMAHULISE LEPINGU

„Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm, Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus.“ raames Võru-, Valga- ja Kuressaare linnades. Tänaseks on ehitustööd edukalt lõpule viidud. Foto: Tõnis Anton

Projekti eesmärk oli saavutada energia kokkuhoid – uus valguslahendus tarbib elektrienergiat varasemalt tarbitud kogusest kolmandiku jagu. Suurendada linnarahvale turvatunnet – LED valgustite valgusvihku saab suunata täpselt sinna, kus seda kõige rohkem vaja on – kõnni- ja sõiduteele, lisaks paigaldati spetsiaalselt ülekäiguradade kohale madalamal asetsevad valgustid, et sõiduteele astuvad inimesed oleksid autojuhile paremini märgatavad. Innovaatilise lahendusena said projekti käigus linnad valgustuse juhtimissüsteemi kaudu paindlikuma juhtimise.Valgustite tööd reguleeriv juhtimissüsteem võimaldab valgust juhtida kogu linna, tänavate või kasvõi üksikute valgustite kaupa. Valgustugevust on võimalik reguleerida sujuvalt, astmeliselt või hoopis hetkeliselt välja lülitades.

Võru tänavavalgustuse projekt Projekti raames asendati linnas enamus tänavavalgustitest energiasäästlike LED-valgustitega. Aasta aega kestnud ehitustööde käigus sai Võru linn endale kokku 1472 kaasaegset tänavavalgustit ja nende tööd reguleeriva targa juhtimissüsteemi, samuti sai valgustatud 81 ülekäigurada. Võru linna tänavavalgustuse projekti kogumaksumus on 2,14 miljonit eurot.

Valga tänavavalgustuse projekt Ligemale aasta väldanud ehitustegevuste käigus vahetati linnas välja 2156 valgustit kaasaegsemate ja säästlikumate led-valgustite vastu, rajati maa-aluseid kaableid 42 km ja õhuliine 6 km jagu ning soetati valgustite tööd reguleeriv nutikas juhtimissüsteem. Projekti kogumaksumuseks Valga linnas kujunes 2,627 mln eurot.

Kuressaare tänavavalgustuse projekt Projekt nägi ette üle 2000 vanema valgustusposti rekonstrueerimise, hinnanguliselt umbes 2700 uue tänavavalgusti ja posti paigaldamise. Kaevamistööde käigus kahjustatud kõnniteed taastamise ja uuendamise umbes 12 km ulatuses. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 3700000 eurot.