0 of 0 sõnale ""

KAPO peahoone juurdeehitus sai nurgakivi

 

3. novembril asetati Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitusele pidulikult nurgakivi. Juba kümne aasta eest alustati juurdeehituse planeerimist ning projekt koos Toompuiestee 3 vana hoone renoveerimisega valmib 2023. aasta lõpuks.Nurgakivi asetamise tseremoonial osalesid Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu, Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna, ehitaja AS Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller ja Sweco Projekt AS peaarhitekt Ahti Kooskora.

Juurdeehitust oodati 20 aastat

Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitusest räägiti esmakordselt juba aastal 2001 ja vahepeal arutati ka uue peahoone ehitamist hoopis muus asukohas. Ameti peadirektori Arnold Sinisalu sõnul laheneb peagi 20 aasta vanune probleem: „Kaitsepolitseiamet on aastatega kasvanud ja sellega on süvenenud ka ruumikitsikuse mure. Mida paremad on töötingimused, mida vähem segab meie ametnikke ruumipuudus, seda põhjalikumalt on võimalik asutusel tervikuna pühenduda meie peamisele ülesandele – julgeoleku tagamisele.“

Siseminister Kristian Jaani sõnul on oluline, et nii siseriiklikult kui ka koostöös teiste riikidega oleks võimalik ennetada ja tõkestada julgeoleku riskidest tulenevaid võimalikke ohte. „Selleks, et tagada Eesti julgeolek vajalikul kõrgel tasemel, peavad kaitsepolitseiametnike töötingimused olema igas mõttes tasemel. Kaitsepolitseiamet pole asutus nagu iga teine – tema eripäraks on spetsiifilised tingimused nii töövahendite, ruumide, tehnika ja inimeste endi osas,“ sõnas Jaani. „Mul on hea meel, et inimesed, kes töötavad igapäevaselt Eesti väärtuste, julgeoleku ja riigi põhiseadusliku korra püsimise nimel, saavad tööks senisest veelgi paremad tingimused,“ märkis siseminister.

Kesklinna ühel tuiksoonel ehitamine on juba iseenesest suur välja kutse, kuid Nordeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleri sõnul on sellest hoolimata projekt ajagraafikus. „Sedavõrd suuremahulise objekti ehitamine tänastes turbulentsetes tingimustes on kahtlemata väljakutse. Soovin tänada meie äärmiselt kompetentset ja tugevat tiimi, kelle juhtimisel liigume jõudsalt edasi.“

Ehitus jõudis tänava tasapinda

„Kolm ja pool aastat on kulunud ajast kui meie, projekteerijad, alustasime ning rõõm on näha, et seni vaid virtuaalsena eksisteerinud projekt ka ehitisena kerkib,“ sõnas AS-i Sweco Projekt peaarhitekt Ahti Kooskora. Tema sõnul on ehituse maa-alune osa alati üks raskemaid, sest märgatavat tulemust justkui veel poleks.

Täna nurgakivi saanud Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitus ehk kõrvalhoone eraldiseisvalt valmib 2022. aasta lõpuks. Seejärel renoveeritakse vana hoone, mis omakorda valmib 2023. aasta lõpuks. Ameti peahoone uus esindussissepääs on kavandatud Luise tänava ja Toompuiestee nurgale ning esindusfassaad saab olema näoga Kaarli kiriku suunas.

Sissepääs on kavandatud otse tänava tasapinnalt, et rõhutada ümbritseva keskkonna jätkuvust. Hoone juurdeehitus on kavandatud võimalikult madalana, et vähendada visuaalselt kõrgust ümbritsevas keskkonnas. Hoonete fassaadid on kaetud naturaalses heledas toonis roostevaba terasvõrguga. Kasutades struktuurset ja kihilist paigaldust varieerub viimistluse läbipaistvus ja ažuursus. Esindusfassaadi klaasiosa kumab õhtusel ajal valgustatuna läbi terasvõrgu. Sama viimistlusega kaetakse ka olemasolev juurdeehitus.

Lähemalt saab lugeda: 2021 | Kaitsepolitseiamet (kapo.ee)