0 of 0 sõnale ""

EHITUSJUHTIMISE TEENUS

Tellija sooviks on kvaliteetne ja tähtajaks valmiv ehitis. Meie kogemused näitavad, et parima lõpptulemuseni jõutakse läbi ühtse ehitusprotsessi juhtimise algusest lõpuni. Meie ettevõte pakub lahendusena professionaalset ehitusjuhtimise teenust: selgitame välja Tellija vajadused ja eesmärgid, võtame enda hallata kogu ehitusprotsessi – projekteerimise nõustamisest, töövõtjate valimise, dokumentatsiooni koostamise ja kasutusloa hankimiseni välja. Kogu protsessis on peamine pidev koostöö Tellijaga, et tagada minimaalse hinna ja ajaga maksimaalne kvaliteet ning nõuetele vastav tulemus.

KREDEX TEHNILINE KONSULTANT

Sweco EST OÜ insenerid omavad SA Kredexi tehnilise konsultandi pädevuskoolituse tunnistust. Oleme viimase 5 aasta jooksul osalenud tehnilise konsultandina ning omanikujärelevalve teostajana enam kui 15 kortermaja rekonstrueerimisprojektis.

EHITUSALANE KONSULTATSIOON

Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, millele Tellija ei suuda ise lahendusi leida. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas optimaalsete lahenduste pakkumist, hinnangu andmist tehtud töödele ning paljudele küsimustele vastamist, mis on seotud ehitamisega.
Meie insenerid leiavad teie probleemidele lahendused.

EELARVETE KOOSTAMINE

Enne ehituse alustamist on vaja võimalikult täpselt hinnata objekti maksumust. Sweco pakub taotluseelarve koostamise teenust, mille hulka kuulub nii mahuarvutus kui ka sihtmaksumuse määramine. Taotluseelarve on vajalik, et avastada projektdokumentatsiooni puudujäägid, seal esinevad vead ning leidmaks pakkumusdokumentatsiooni mittekantud tööd. Arusaamatuste ning konfliktide vältimiseks töövõtjaga, on otstarbekas taotluseelarve koostada enne pakkumusdokumentide väljastamist. Mida täpsemalt on koostatud taotluseelarve, seda lihtsam on võrrelda ehitajate pakkumusi, jälgida ehituse käigus töövõtja rahalist akteerimist ning graafikus püsimist.

ENERGIASÄÄSTU KOMPLEKSLAHENDUS

Meie energiasäästu komplekslahendus sisaldab energiaaudit ja termograafiat, energiamärgist, projekteerimise lähteülesande koostamist, projekteerija ja ehitaja valiku konsultatsioon ning ehitustööde ajal omanikujärelevalvet.
Energiasäästu võimaluste väljaselgitamiseks soovitame kasutada sõltumatu konsultandi või eksperdi abi.

Korras korterelamu hoiab kulud madalal!

HANGETE KORRALDAMINE

Ehitushangete korraldamise eesmärk on esindada Tellija huve. Kuna ehitusprotsess on keerukas, on väga oluline, et hankedokumendid oleks koostatud korrektselt. Selleks peab hankedokumentide koostaja valdama ehitusprotsessi. Hangete korraldamine hõlmab projektdokumentatsiooni kontrollimist, hankedokumentide koostamist, hanketeate väljastamist, laekunud pakkumuste kontrollimist ning analüüsi, osalemist hinna- ja lepinguläbirääkimistes pakkujatega ning ehitustööde töövõtulepingu ettevalmistamist.