0 of 0 sõnale ""

VIIMSI PEATÄNAVA VISIOON

Faktid

Teelõigu pikkus: 1,3 km

Viimsi peatänava ruum on lahendatud puiesteena, kus sõidukid ja kergliiklus on eraldatud kogu teelõigu pikkuses haljasaladega. Kergliiklustee ääres asuvad puhkealad, mis pakuvad tegevusi ning muudavad peatänava liikumiskoridorist mõtestatud paigaks – huvitavaks ja sotsiaalseks ruumiks. Pika teekoridori monotoonsust lõhuvad eriilmelise haljastusega ringristmikud.

Uue kujundusega peatänava lõik algab Rohuneeme tee ringristmikuga ning lõpeb ristuva Tammepõllu tee juures uue bussipeatusega.  Uue peatänava lahenduses on oluliseks märksõnaks sujuv ja ohutu liikumine. Olulistel ristmikel on ohutuse suurendamiseks kasutatud eri-valgustust. Uuendatud on koolide juures peatumisalad.