0 of 0 sõnale ""

VIIMSI MÕISAPARK

Faktid

LIFE UrbanStorm testala
Ala suurus: 0,5ha

Mõisapargi kraavi rekonstrueerimise eesmärk oli ala korrastamine ja veevoolu aeglustamine. Projekt on seotud sademevee säästlike lahenduste testalade LIFE UrbanStorm projektiga.  Kraavi laugemates osades on tekitatud tasase veepinnaga laiendusi, kiirevoolulisemates lõikudes on vesi aeglustatud palgist ja kividest tõketega. Kraavi käänakul on vesi tammiga  paisutatud ning päikselisele nõlvale on rajatud isteplatvorm.