0 of 0 sõnale ""

VANASADAMA LÕUNAOSA PÄÄSLA

Faktid

Ehitisealune pindala: 2731m²
Suletud netopindala: 751m

Peamine kasutamise otstarve: terminalihoone

Ehitise aadress: Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19, Tallinna linn

Tallinna linna, Vanasadama lõunaosa territooriumile on projekteeritud laevade teenindamise kiirendamiseks ning kaasajastamiseks liinilaevadega transporditavatele veo- ja sõiduautodele uued pääslad ja kogumisalad.

Varikatuse sillete keskosa on kaetud kolmnurksete pikkade katusakendega tuues valguse varikatuste all olevale teenindusalale ja meenutades sadamat läbivatele reisijatele vanalinna punaste katuste eriilmelist maastikku. Varikatuste V-kujulised postid annavad varikatustele juurde ruumilisust ja loovad suursugusema ning esinduslikuma välisilme. Diagonaalse Design-profiiliga kaetud, varikatuste alla jäävad check-in kioskid ja külgnevad hooned toimivad taustsüsteemina, tuues esile varikatuste erksas toonis konstruktsiooni eripära.

Maa-ala paikneb Tallinnas, Tallinna lahe ääres, Vanasadama lõunaosa territooriumil. Kompleks piirneb lääne-põhja-idaküljel merega ja lõunaküljel uue rajatava Reidi teega.

Projektiga on lahendatud:
• Pääslakompleks 1, mille moodustavad varikatus, tollihoone ja kümme varikatuse all olevat check-in kioski
• Tallink Cargo Check-in hoone
• Varikatus 2

Projekt hõlmas endas projekteerimist eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis koos kõigi eriosadega.


Fotod: Rasmus Kooskora