0 of 0 sõnale ""

TÜRI SPORDIHOONE JA TÜRI PÕHIKOOLI ÕPPEHOONE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

VÕISTLUSTÖÖ KONTSEPTSIOON

Uuele Türi põhikooli hoonele on kavandatud suur avalik esindusväljak, mis moodustab loomuliku laienduse kooli ees olevale Wiedemanni tänavale ning avaneb soodsalt lõuna suunas. Piki diagonaalset telge on väljak seotud edela suunas paikneva Türi keskväljakuga. Mahulise lahendusena on uus kavandatav koolihoone ning spordihoone teineteisest selgelt eristuvad hooneosad, mis on kesksest osast omavahel ühendatud. Selleks, et spordihoone suurt hoonemahtu ümbritsevas keskkonnas vähem dominantseks muuta, on spordihoone sissepääsu tasapind langetatud ümbritsevast alast 2m allapoole. Kool ning spordihoone on omavahel ühendatud avara ühekorruselise hoonemahuga, mis moodustab kogu kooli südame, õpilaste kohtumispaiga, kus asuvad avar fuajee, söökla, kohvik ning puhkealad. Samuti on ala seotud vahetult koolipoolses osas asuva aulaga, võimaldades aulas toimuvatel üritustel laieneda ümbritsevatele avatud aladele.

Üle madala ühekorruselise hooneosa on kavandatud lauge läbipääs kooli taga asuvatele spordiväljakutele ja puhkealadele, võimaldades avalikul ruumil katkematult jätkuda. Erinevad hoonemahud loovad ümbruskonna madalamate hoonetega ning pargialaga delikaatsemalt suhestuva väiksemas skaalas kompleksi, mille vahele on kavandatud mitmekülgseid välitegevusi pakkuv ning kõiki kaasava disaini printsiipe järgiv interaktiivne avalik ruum. Eri kõrgusega hooned loovad pikale Wiedemanni puiesteele justkui mitme majaga ääristatud linnaliku tänava efekti, tugevdades Türi avaliku tänavaruumi kvaliteeti tervikuna.

Võistlustöö autoriteks on Maria Freimann, Juhan Kangilaski, Ahti Kooskora, Loona Kikkas / Sweco Projekt AS.