0 of 0 sõnale ""

TALLINNA LOOMAAIA TIIGRIORU PROJEKTEERIMINE

Faktid

Ala suurus: 2,2 ha

Asukoht: Ehitajate tee 150, Paldiski mnt 145, Tallinn, Harju maakond

Projektiga on lahendatud Tallinna Loomaaias paiknev ala koondnimetusega „Tiigriorg“. Ehitusprojekti lahendus põhineb arhitekt Riin Kersalu eskiisprojektil. Tiigrioru ala koosneb peamiselt Amuuri tiigrile rajatavatest välialadest. Lisaks on välialad leopardile, sõralistele, harsale ja viiksjänesele, lindudele. Välialade juurde on ette nähtud loomade abihooned, vaatlusvarjualused, lisaaedikud, loomade alasid ühendavad liikumistunnelid ja kaljusid meenutavad müürid, söödatrossid jms. Tiigri väliala läänekülge on kavandatud maa-alune vaatlustunnel. Külastajate aladele on projekteeritud uus kohvikuhoone, teed, liikumisteede valgustus, pargiinventar (pingid, prügikastid), mänguplatsid lastele. Projektala põhjaosa on peamiselt teenindusala.