0 of 0 sõnale ""

TALLINNA LENNUJAAMA LENNULIIKLUSALA

Olemasolevat lennurada pikendati 420m ida suunas, ruleerimisteed pikendati 1061m. Lennuraja kogulaius on 60m ja ruleerimisteel 44m. Olemasolev lennurada remonditi kogu pikkuses. Uus lennurada on pikkusega 3490m.

Lennujaama kirdenurka on rajatud uus jäätõrjeala, mootorite testala ja tuletõrje harjutusala. Lennujaama lõunaküljele on rajatud uus perroon. Rajati uued patrullteed, perimeetriteed ja hooldusteed kogupikkusega ca 9km. Projekteerimisel on lähtutud E-klassi õhusõiduki parameetritest. Asfalt ja betoonkatendite dimensioneerimisel on aluseks võetud B747-400. Tugevdati STRIP ala kogu lennuraja ulatuses kokku 330 000 m2. Lennujaama ida osasse rajati kaks ja põhja osasse üks lumekogumisala.

Rajati ca 12km torustike sadevete ära juhtimiseks. Ehitati 837m uus sadeveerenne ja vahetati välja ca 2,5km olemasolevaid renne.

Vahetati välja kogu tulede süsteem ja pikendati lähenemistulede alasid, peale rekonstrueerimist vastab lennujaam CAT II nõuetele.

Fotod: @skycam Jaan Kronberg