0 of 0 sõnale ""

TÄHETORNI TÜÜPELAMU IDEEKONKURSS

Sweco Projekt AS osales edukalt tähetorni ideekonkurssil mille tulemusel projekteeritakse tüüpkorterelamud.

Võistlustöö kontseptsioon

Hoonete paigutus krundil ja asendiplaaniline lahendus

Igale krundile on kavandatud kaks eraldiseisvat hoonet, mis võimaldab paigutada kavandatud tüüphooneid teineteisest sõltumatult ning vaba ja mängulise asetusega nii, et tervik moodustub kogu asumi lõikes, rõhutamata liigselt krundijaotusi. Hooned on asetatud tänavafrondist kaugemale ning teineteisest võimalikult kaugele, et tagada privaatsus nii rõdudel kui ka terrassidel. Hoone sissepääs on kavandatud otse tänava tasapinnalt, minimaalse sokliga, selleks et rõhutada ümbritseva loodusliku keskkonna jätkuvust ning võimaldada terrassidelt mugavalt ümbritsevale õuealale astuda. Selline lahendus võimaldab hooned kavandada võimalikult madalana, et vähendada visuaalselt kortermajade kõrgust ümbritsevas looduskeskkonnas.

Korterite kavandamise põhimõtted

Korterite kavandamisel on maksimaalselt arvestatud erinevate ostjagruppide vajadustega. Fookuses on ostjatena noored pered, kes sooviksid kompaktset ning kaasaegset elamispinda, kesklinnast soodsamate hindadega. Optimaalse suurusega ning madalate kommunaalkuludega korterid looduskaunis keskkonnas on selleks ideaalne alternatiiv. 70% ulatuses on kavandatud 3- ja 2-toalised korterid ning 30% ulatuses 1- ja 4-toalised korterid. 1-toalised on kavandatud esimesele korrusele, et kompenseerida korteri väiksemat pinda avara terrassiga. Korterisiseste vaheseinte ja tehniliste sõlmede kavandamisel on lähtutud ideest, et elutoa kõrval paiknev magamistuba oleks ostjapoolsel soovil võimalik mugavalt liita köögi ja elutoa alaga. Samuti on konstruktiivne lahendus kavandatud selline, et oleks võimalik ka iga uue hoone projekteerimise faasis paindlikult korterite toalisust ümber kombineerida ilma tüüplahendust oluliselt muutmata.