0 of 0 sõnale ""

PEETRI PARK RAE VALLAS

Faktid

I etapi planeeritav maht ca 2 ha,
eeldatav valmimise aeg aastal 2020

Planeeritud pargi pindala ca 5 ha,
eeldatav valmimise aeg aastal 2023

Eeldatav projekti maksumus
1,8 miljonit eurot

Laias plaanis on pargiala jaotatud aktiivsete ja passiivsete tegevustega aladeks. See tähendab, et aktiivsed ja sportlikud tegevused paiknevad Niinesaare ja tulevase Kungla tee ääres ning pargi teises otsas, eemal läbivatest teedest, on veesilm koos selle äärde plaanitud jalutus- ja puhkamiskohtadega, kus on võimalus veeta aega rahulikumas meeleolus.

Pargi südames – turvaliselt eemal liiklusest, hakkab paiknema omanäoline ala meie kõige väiksematele elanikele. Mänguplatsi kujundus on saanud inspiratsiooni lähedal asuvast lennujaamast ja vastavasisulised on ka atraktsioonid. Lisaks tuleb mänguala juurde liikluslinnak. Kõige väiksemate laste mänguala jääb visuaalselt ja füüsiliselt eraldatuks ülejäänud pargialast, kus põhjaosas piirab ala tihe haljasvöönd ning liikluslinnaku poolses osas eraldab mänguväljaku ala rattasõidualast ja muust lõunapoolsest pargialast madal puitpiire.

Vallavanema sõnul on Peetri elanikud aktiivsed kodanikud ja armastavad veeta aega sportlikult. „Pargi näol lisandub piirkonna inimestele hulganisti aktiivseks ajaveetmiseks mõeldud võimalusi. Meil on hea meel, et valla ehitatud kergliiklusteed on piirkonnas sedavõrd aktiivses kasutuses, aga jooksjad on puudust tundnud pehme pinnasega rajast. Edaspidi saab neid tegevusi nautida pargis, kuhu on kavandatud u 600 meetri pikkune jooksmiseks sobiva kattega valgustatud jooksu- ja suusarada,“ ütles Võrklaev.

Rajale lisavad põnevust ka kaks tehislikku tõusu, mis toimivad ühtlasi nii pargi tegevuste kui ka teede ja elamute suunas müra tõkestava vallina. Tegevusi jagub kõigile: noorte poolt kaua oodatud skatepark ja parkuuriväljakud nii algajatele kui ka edasijõudnutele, ringtreeninguks sobilik välijõusaal ja seenioritele sobilikud treeningvahendid, portega piiratud multispordiväljak, kus saab harrastada pallimänge, lauatenniselauad ja liivariba võrkpalliväljakuga. Tervikuga ühildub ka täna juba olemasolev korvpalliplats.

Jalutamist ja lapsevankriga liiklemist soodustab läbi pargi kulgev valgustatud kõnnitee. Rahulikumaks ajaveetmiseks asub pargis ka veesilm, mis lisab põnevust haljastuse ja selle ümber kulgeva laudtee ning jalutusrajaga. Arvestama peaks, et veesilm ei ole mõeldud ujumiseks ja seetõttu on see mitmest küljest piiratud ka tõkestavate elementidega, mis lisavad turvalisust.

Lõpuni aga vee äärde minekut ei tõkestata ja tiigi idakaldale jääb liivariba, kuhu tulevad näiteks lamamistoolid ja võrkpalliväljak. Veesilma sisse on kavandatud liikuv purskkaev, mida on hea vaadelda vee äärde loodavalt puitterrassilt, kus hakkavad paiknema piknikukohad. Kuigi pargi haljastus on veel professionaalide käe all lahendamisel, on kindel, et tuleb nii varju pakkuvaid leht- ja okaspuid kui ka ilutaimi ja madalamad põõsaid. Veesilm annab võimaluse ilmestada tervikut ka lopsaka veetaimestikuga.

Iseenesest mõistetavalt on soositud parki jõudmine jalgsi, jalgratta või lapsevankriga. Selleks on juurdepääsud loodud mööda kergliiklusteid Niinesaare teelt, Suurekivi teelt, Salu tänavalt, rajatavalt Kopli tee pikenduselt ja perspektiivselt Kungla teelt ning atraktsioonide juurde on ettenähtud rattaparklad.  Siiski asub pargi mõlemas otsas ka parkla autodele.



Täispikk lugu Peetri pargist ilmus väljaandes Rae Sõnumid

 

Pildid uue Peetri pargi avamisest 2020 aastal