0 of 0 sõnale ""

MUUGA LASTEAED

Muuga lasteaia projekteerimine põhiprojekti staadiumini

Arhitektuurse lahenduse koostamisel on lähtutud tellija poolsest lähteülesandest ning välisosa lahendamisel aluseks alale kehtestatud detailplaneering, varasemad alusuuringud. Tellija soov on rajada lasteaiahoone 4-rühmalisele lasteaiale (rühma suuruseks on 20 last) koos kõigi vajalike abi- ja õpperuumidega. Hoonesse on kavandatud ka ca 40 inimese koosviibimiseks loovtuba koos vajalike abiruumidega. Loovtuba on lasteaia oluline osa, mis võimaldab lasteaias korraldada ringide tööd ning laste ja lastevanemate ühiseid tegevusi. Lasteaiahoone peaks olema ajas võimalikult vastupidav ja kauakestev ning võimalikult madalate ülalpidamiskuludega.

Eesmärk on luua Muuga aedlinna rikastav ainulaadne avalik hoone, mis suhestuks delikaatselt kohaliku looduse ning ehitatud kontekstiga. Hoone arhitektuurse lahenduse loomisel on lähtekohaks võimalikult mängulise ning logistiliselt mitmekesiste liikumisvõimalustega 1-korruselise lasteaiahoone rajamine.