0 of 0 sõnale ""

MELLISTE KESKUSEHOONE ARHITEKTUURIKONKURSS

ARHITEKTUURNE KONTSEPTSIOON

Melliste keskusehoone, millesse on kavandatud raamatukogu, valla teeninduspunkt, noortekeskus ning teises etapis tervisekeskus, on kavandatud sisehooviga U-kujulise kompleksina. Kolm erineva funktsiooniga hooneosa on seotud kokku ühe jätkuva viilukujulise katusega, mis moodustab hoonete vahelisel alal hubased varjualused ning seob hooned selgeks visuaalseks tervikuks. Viilu motiiv võimaldab luua mitmest hoonest koosnev terviklik ruumide pärg, mis meenutab oma maastikusse asetuselt ajalooliseid taluhoove.
Hoonete fassaadid ning mahuline liigendus on lahendatud kaasaegse arhitektuurikeelega, luues põneva dialoogi ajaloolise hoovistruktuuri ning moodsate arhitektooniliste lahenduste vahele. Peasissepääs on rõhutatud suurema sisselõikega katusetasapinnas, nii et teises etapis rajatav tervisekeskus ning raamatukogu hoone on omavahel vaid nurkapidi seotud, kuid nende katused pikenevad hoonemahust edasi, moodustades sissepääsualale hubase ilmastiku eest varjestatud ruumi. U-kujulise kompleksi avamine ühest nurgast loob kutsuva sissepääsu kõigile keskuse külastajatele ning toimib märgilise avaliku hoone kuvandit rõhutava ruumilise lahendusena kõigile möödujatele.


Sisehoov