0 of 0 sõnale ""

LEMBITU 2 ADMINISTRATIIVHOONE

Tellija sooviks on endine Lembitu hotell rekonstrueerida administratiivhooneks ilma välisilme olulise muutmiseta.

Hoone rekonstrueerimisel arvestatakse hoone ajaloolise tausta ja stiiliga ning hoone viiakse vastavusse kaasaegsete ehitusnormidega. Hoone fassaadil on kivist ornamentika, mida säilitatakse. Esialgsete jooniste järgi taastatakse ajastutruu esiuks.

Olemasolevad hoone vahelaed ei vasta ehitusnormidele ning kõik vahelaed lammutatakse säilitades vaid kandvad terastalad. Viimaste baasil rajatakse uued komposiitkonstruktsioonis vahelaed.

Olemasolev katusekonstruktsioon asendatakse katusekalde vähese tõstmisega. Lisaks vähendatakse 4 korruse kõrgust, tänu millele saab olemasoleva pööningu korruse kasutusele võtta. Räästas ja räästakarniisid säilitataks kuid tõstetakse vähesel määral katuseharja kõrgust. Hoone edelaküljele lisatakse rõdu.

Katusekorruse välisseinad rajatakse osaliselt klaaskatusena ning kaetakse perforeeritud alumiiniumist päikesevarjestusega. Lahendus võimaldab säilitada hoone esialgse ilme, samas luua valgusküllase bürookorruse.

Projekteeritav hoone on viiekorruseline, lisaks on hoonel keldri korrus. Hoone on kesktelje suhtes sümmeetrilise põhiplaaniga kivihoone. Projekteeritavad administratiivhoone korrused on kaasaegsed ning avarad, eemaldatakse mittekandvad vaheseinad.

Hoonesse projekteeritakse lift hoone ligipääsetavuse ja liikumisvõimaluste suurendamiseks liikumispuuetega inimestele ja ühtlasi jalgrataste transportimiseks keldrisse kuhu rajatakse turvaline rattahoidla hoones töötajatele. Jalgratta transportimine rattahoidlasse on võimalik ka läbi tagaukse.

Hoonel puudub võimalus parkimise lahendamiseks omal kinnistul, seetõttu luuakse võimalus tulla tööle jalgrattaga ja sellest tulenevalt planeeritakse hoonesse jalgrataste hoiustamise ruum, samuti ruumid pesemiseks ja riiete vahetamiseks.