0 of 0 sõnale ""

KALARANNA TEE

Projekteeritud uus Kalaranna tänav on 1,7 km pikkune ja kulgeb Kalasadama tänavast Tööstuse tänavani endise „Kultuurikilomeeri“ maa-alal.

Kalaranna tänav on rajatud kaherajalise ja kahesuunalise 7,5 m laiuse asfaltbetoonist kattega sõiduteega. Tänava maapoolsele küljele on endise kultuurikilomeetri asemel rajatud uus 4 m laiune kergliiklustee. Kergliiklustee servas on taaskasutatud endises “kultuurikilomeetri” musta-valge triibulised kilomeetripostid, et oleks tagatud olemasoleva sümboolika järjepidevus. Merepoolsel küljel on 2 meetri laiune kõnnitee. Kergliiklustee asukoha valikul arvestati rajatavate ja olemasolevate mahasõitudega ning perspektiivse rannapromenaadi rajamisega.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajati LED–tehnoloogial põhinev tänavavalgustus, veetorustik, sademeveekanalisatsioon, reoveekanalisatsioon, sooja- ja gaasitorustik, ühistranspordi peatused ning rekonstrueeriti sidekanalisatsioon.

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti muinsuskaitse objektina registreeritud olemasolev endine raudteeviadukt, mille alune ühendustee tagab juurdepääsu Tööstuse tänavalt Noblessneri kvartalisse. Rekonstrueeritud viadukti pikkus on 27,5m ja Laius 14,75m. Viaduktil on sõidutee Laius 7,5m ja kergliiklusteed laiustega 4 ja 2m.

Kogu projekteeritud tänava alale on koostatud haljastusprojekt.

Fotod: Maris Tomba