0 of 0 sõnale ""

EUROOPA KOOL

Sweco Projekt AS teostas Euroopa kooli peaprojekteerimist ja autorijärelevalvet.

Arhitektuurse lahenduse kavandamisel on lähtutud varasemalt väljastatud muinsuskaitse eritingimustest ja Tellija poolsest ruumiprogrammist. Olemasoleva hoone ajaloolist osa välisilmet ei muudeta. Täielikult uuendatakse B-korpuse fassaadid ja siseviimistlus.

B-korpuse arhitektuurikeel on üldjoontes minimalistlik ja tasakaalukas. Juurdeehituste hooneosad mõjuvad murtud joone ja erikujulise vormina skulpturaalse ja esteetilisena. Senise pilastritega struktuurile antakse fassaadide soojustamise ja uue välisviimistluse paigaldamisega uus sakiline (plaanis saagjas) vorm.

Hoone logistika lihtsustamiseks ja mugavamaks kasutamiseks on muudetud A1-korpuse 1. korruse peatreppi ja lisatud B-korpusesse kõiki tasapindasi ühendav lift. Lisanduva laiendusega tagatakse eritasapindade omavaheline sujuv (ratastooliga) ühendus.

Hoone katusele nähakse ette maamärgi rajamine. Plaanitav maamärk peidab katusele tekkiva ventilatsiooni ruumi (Katusel asuvat üksikut hoone tehnilist ruumi, sealhulgas liftiseadme ruumi, ventilatsiooniseadme ruumi, väljapääsu katusele ja muud seesugust, ei võeta hoone korruselisuse arvestamisel korrusena arvesse). Tehnika tn 18 hoone B-korpus on vaadeldav Toompea Pika Hermani tornist. Kui vaadata fotosid jagamise keskkondades, mida Pika Hermani tornist tehakse, siis enamus on neid vanalinna, mere ja lõuna suunal. Kassisaba ja Telliskivi suunale pööratakse vähe tähelepanu. Seetõttu on kasutatakse hoone katust kaugemalt vaadeldava, intrigeeriva ja omapärase maamärgi loomiseks. Rajatav maamärk ei konkureeri ehitusmälestisega. Maamärgi täpsem kontseptsioon lahendatakse Kunstiteose tellimise seaduse järgi sätestatud korras. Selleks korraldatakse seaduses ettenähtud korras võistlus, võistluse tingimused kooskõlastatakse miljööala ja muinsuskaitse spetsialistidega.

Projekteeritud hoone netopindala on 7 267,5 m²

Fotod: Mart Sipu

Ilupiltide autor: ZAPSIK OÜ, Aavo Teder