0 of 0 sõnale ""

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGU UUE TELEMAJA ARHITEKTUURIVÕISTLUS

VÕISTLUSTÖÖ KONTSEPTSIOON

Uue telemaja näol on tegemist märgilise hoonega, mis oma terviklahenduses rikastab ja aktiveerib ümbritsevat linnakude ning loob seninägematu sünergia kolme Rahvusringhäälingu hooneploki – raadiomaja, telemaja, uudistemaja – kasutajate ja külastajate vahel. Arhitektuurselt tundlikku hooneteansamblisse astudes on uue telemaja rolliks kaasajastada ning tõsta Ringhääling uuele tasemele, ent olla samas piisavalt aupaklik ning lubada olemasolevatel arhitektuuriteostel väärikalt välja paista. Rahvuslikule ja kaasaegsele ajakirjanduse ja meediakeskusele kohaselt loob hoone avatuse ja usaldusväärse asutuse kuvandi – seda läbi nii tele-eetri eksponeerimise linnarahvale kui ka universaalselt hea ligipääsetavuse.

Telemaja Eeter kontseptsioonis on silmas peetud hoone põhilist eesmärki – olla uutmoodi sünergia looja ning kaasaegne kultuurivahendaja – riiklik esindushoone. Hoone avaratest fuajeepindadest õhkab varem kinniste seinte vahele peitu jäänud teletootmise melu, kutsudes linnarahvast sellest vahetult osa saama. Uue telemaja eesmärgiks on muuta tele-eeter linnaruumiliseks sündmuseks, pakkudes erinevaid fassaadist esile tõusvaid pinde ning mahulisi liigutusi – hoolikalt valitud nihestused sümboliseerivadki tele-eetreid mida kasutada meediafassaadi pinnana või mis pakuvad eriilmelisi vaateid linnaruumile ja ajaloolistele hoonetele.

Võistlustöö autoriteks on Sander Paling, Ahti Kooskora, Emil Araktsijev / Sweco Projekt AS.