Vastutus

Läbipaistvus ja vastutus on eelduseks, et Swecos jätkub edu, mis on kasvanud kiiremini kui enamikel ettevõtetel.

ÜHISKONNA EES

Sweco ettevõtetega on alati lihtne äri teha. Meie kõigile töötajatele on olulised kliendirahulolu ja kliendisuhted. Igapäevaselt on meie töötajatel kliendikohtumised, millest iga kohtumine omab suurt vastutust. Selline lähenemine tekitab suurt paindlikkust, aga ka suuri nõudmisi meie töötajatele. 

Toimingud vastutustundlikele äritavadele:

Kõik Sweco tegevused peavad vastama kehtivatele seadustele ja eeskirjadele, nagu nad peavad vastama Sweco sisepoliitikale ja juhistele. Ärieetika toetab kogu Sweco tegevust. 

Ärieetika kompass on osa konsultantide igapäevatöös: Ärieetika on seotud sellega, kuidas me teeme äri, kuidas me üksteisega käitume, kuidas me suudame organisatsiooni ressursse ja kuidas on meie käitume seotud väliskeskkonnaga. Kõik Sweco töötajate on kohustatud läbima ärieetika koolituse. Muuhulgas täpsustatakse, et Swecos on nulltolerants altkäemaksu, korruptsiooni, pettuste ja lubamatu konkurentsi piirava tegevuse suhtes.

Sweco tegevusjuhend on kollektiivne eetiline suunis, et tagada vastutav käitumise Sweco töötajate, tarnijate ja partneritega.

Swecol on juhised korruptsioonivastase ja altkäemaksuvastase tegevuse suhtes. Kõik töötajad vastutavad suuniste jälgimise eest.

Sweco eetikaliin on telefoni ja veebipõhine teenus, mis pakub võimalust anonüümselt kahtlustuste edastamiseks ärieetika mittevastavuse osas.

Tutvu lähemalt ka for partners materjalidega.