Sillamäe sadamas konteinerterminali vertikaalplaneerimine

FAKTID

Tellija: Sillamäe Sadam AS

Asukoht: Sillamäe sadam, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond

Projekti käigus lahendati Sillamäe sadamas puistematerjalide ja konteinerterminali asfaltplatsi vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine.

Projekteerimistöö teostati tööprojekti staadiumis.