Purtse jõe valgala korrastamine

FAKTID

Puhastatakse 
13 km Purtse ja Kohtla jõge,
ohutustatakse
14 ha suuruse fenoolisoo ala

Kohtla jõest eemaldatakse 77 000 m3 reostunud pinnast ja setteid
Purtse jõest eemaldatakse 9700 m3 reostunud pinnast ja setteid
Jõgedest väljakaevatud pinnas puhastatakse termilise töötlemise teel
Kohtla jõele rajatakse 3,4 km ulatuses uut jõesängi

Projekti rahastavad 21 miljoni euroga Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond, KIK-i keskkonnaprogramm ja Eesti riik.

Sweco EST OÜ teostab omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust Purtse jõe puhastamisel.

Fenoolisoo on Kohtla-Järve poolkoksimäest välja nõrgunud fenoolidega tugevalt reostunud ala. Keskkonnareostuse ohutustamiseks korrastatakse fenoolisoo 14 hektari ulatuses. Fenoolisoo reostunud osast kogutakse vesi kokku ja pumbatakse Kohtla-Järve reoveepuhastisse. Puhas vesi juhitakse kraavide süsteemiga fenoolisoost mööda Varbe peakraavi.

Kohtla jõgi on reostunud 13 km ulatuses Vahtsepa kraavist kuni suubumiseni Purtse jõkke. Kohtla jõe ja Vahtsepa kraavi põhjas on kuni meetrine õlijääkidega saastatud mudakiht. Projekti käigus eraldatakse puhastatav jõeosa, eemaldatakse reostunud pinnas ning antakse puhastatud aladele taas looduslähedane ilme.

Purtse jõe valgala jääkreostuse puhastamise projekt on jaotatud kolme peamisesse etappi: 
1. fenoolisoo ohutustamistööd
2. Vahtsepa kraavi ja Kohtla jõe puhastustööd
3. Purtse jõe puhastustööd