Maxima XX

FAKTID

Suletud netopindala: 3 273,6 m²

Peamine kasutamise otstarve: 12311 Kaubandushoone

Ehitise aadress:Tartu maakond, Tartu linn, Kalda tee 15  

Uus kauplus paikneb hoonestatud piirkonnas, piirnedes põhjast kortermajadega, läänest HONDA automüügisalongiga, idast avatud autoparklaga ning lõunast haljasalaga, mis on kaetud eriliigiliste looduskaitsealuste taime- ja puuliikidega.

Hoone asukoha puhul on arvestatud krundi lõunanurgas paikneva olemasoleva looduskaitsealaga tekitades krundi sügavuses vähem käidava ja eraldatud ala. Kaitseala suurusest ja asukohast lähtuvalt paikneb hoone kagu- ja edela küljed paralleelselt krundi piiridega.

Krundile juurdepääs on Kalda tee tänavalt. Projekti käigus rajati Kalda tee 15 uus Maxima XX kauplus. Hoone on ühe maapealse korrusega betoon ja metallkarkassiga, fassaadiosa koosneb sandwich-paneelidest ja fassaadiplaadist sarnaselt varasemalt ehitatud Maxima keti kauplustega. Kauplus on projekteeritud ja ehitatud vastavalt Maxima XX projekteerimise ja ehituse kataloogile.