0 of 0 sõnale ""

Tööstuslahenduste projekteerimine

Tööstus

Hästi planeeritud ja rakendatud investeeringud suurendavad tööstuse sektori konkurentsivõimet. Sweco tööstuse spetsialistid omavad kõikki vajalikke oskusi uuringutest alustades kuni lõpliku realiseerimiseni. Tulemuseks tõhus tootmine ja ohutu töökeskkond.

Projekteerimine

Ehitusprojekteerimine on arhitektide ja inseneride poolt ehitamisele planeeritava objekti kohta projektdokumentatsiooni ehk ehitusprojekti koostamine. Planeerimise ja ehitamise kontekstis on projekt ehitamise aluseks olev dokument, mis võimaldab anda hinnangut projekteeritud ehitisele, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida. Projekteerimise aluseks on projekteerimistingimused ning detailplaneeringu kohustusega aladel kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneering. Projekteerimine algab olemasoleva olukorra ja vajaduste põhjaliku analüüsiga, mille käigus hinnatakse ruumivajadust jm.

Projektid

VANASADAMA LÕUNAOSA PÄÄSLA PROJEKTEERIMINE

VANASADAMA LOODEOSA PÄÄSLA PROJEKTEERIMINE

TALLINK DUTY FREE PRE-ORDERI LAOHOONE PROJEKTEERIMINE