0 of 0 sõnale ""

Teed, raudteed, infrastruktuuri projekteerimine

Infrastruktuur

Võtmeküsimus linna atraktiivsuses on elanike võimalus sõita ohutult ja kiiresti. Sweco teede ja raudteede ekspertide üheks eesmärgiks on lihtsustada inimeste igapäevaelu. Kujundades sõiduteid, raudteid, metroosid ja sildu muutes punktist A punkti B liikumise sujuvamaks ja lühemaajaliseks.

Projekteerimine

Ehitusprojekteerimine on arhitektide ja inseneride poolt ehitamisele planeeritava objekti kohta projektdokumentatsiooni ehk ehitusprojekti koostamine. Planeerimise ja ehitamise kontekstis on projekt ehitamise aluseks olev dokument, mis võimaldab anda hinnangut projekteeritud ehitisele, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida. Projekteerimise aluseks on projekteerimistingimused ning detailplaneeringu kohustusega aladel kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneering. Projekteerimine algab olemasoleva olukorra ja vajaduste põhjaliku analüüsiga, mille käigus hinnatakse ruumivajadust jm.

Projektid

VANASADAMA LÕUNAOSA PÄÄSLA PROJEKTEERIMINE

VANASADAMA LOODEOSA PÄÄSLA PROJEKTEERIMINE

TALLINK DUTY FREE PRE-ORDERI LAOHOONE PROJEKTEERIMINE