Ekspertiisid/konsultatsioonid

Siit leiad meie teenuste valiku

 • Ekspertiiside koostamine
 • Ehitiste auditite teostamine
 • Ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine
 • Kinnisvara tehniliste auditite teostamine (Technical Due Diligence - TDD)
 • Kinnisvara alane konsultatsioon
 • Teehoiutööde ekspertiisid

Kinnisvara tehniliste auditite teostamine (Technical Due Diligence - TDD)

Sweco EST OÜ koostab tellija kinnisvara kohta kinnisvara tehnilisi auditeid (Technical Due Diligence – TDD). Hindamine põhineb kohapealse visuaalse ülevaatuse käigus nähtul, kohtumisel esindajatega tehtud tähelepanekutel ja üle vaatamiseks esitatud ehitamise tehniliste dokumentide kontrollimisel. Eespool nimetatud allikatest kogutud teabe põhjal hinnatakse ehitise kvaliteeti, vastavust standarditele, funktsionaalset, operatiivset seisundit, tehnilist taset ja vajadusel ka hinnangut probleemide likvideerimise maksumusele.

/globalassets/images-570x380/570x380-about_us.jpg

 • Toomas
  Rapp
  Sweco EST OÜ Juhatuse liige, tegevjuht
  +3725066312
  Fnnqn r-xvev
 • Tarmo
  Needo
  Sweco EST OÜ keskkonna ja ekspordi üksuse juht
  +3725273784
  Fnnqn r-xvev
 • Jaanus
  Heinla
  Sweco EST OÜ teede üksuse juht
  +37253332113
  Fnnqn r-xvev
 • Erik
  Lillepalu
  Sweco EST OÜ üldehituse üksuse juht
  +3725066290
  Fnnqn r-xvev