Ekspertiisid/konsultatsioonid

Siit leiad meie teenuste valiku

 • Ekspertiiside koostamine
 • Ehitiste auditite teostamine
 • Ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine
 • Kinnisvara tehniliste auditite teostamine (Technical Due Diligence - TDD)
 • Kinnisvara alane konsultatsioon
 • Teehoiutööde ekspertiisid

Ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine

Tihti vajab tellija ehitise osade või teostatud ehitustööde kohta ekspertarvamust, olgu see siis ehitise tehnilise seisukorra hindamine või kolmanda osapoole neutraalne ekspertarvamus. Kui on tegemist spetsiifilise kinnisvara eksperthinnangute või ekspertarvamuste koostamisega, siis soovitame pöördud Sweco EST OÜ poole, kes kuulub suurde rahvusvahelisse kontserni ning saab oma hinnangute andmisel olla neutraalne pädev osapool. Eksperthinnangute koostamisel kaasatakse kinnisvara hindaja pädevust omavad kutselised hindajad ning vajadusel ka riiklikult tunnustatud kinnisvarahindaja (nn kohtuekspert). Ekspertarvamuste ja eksperthinnangute teostamisel lähtutakse seadusandlusest, standarditest, normdokumentidest, üldtunnustatud praktikast ja insenerieetikast.

/globalassets/images-570x380/570x380-about_us.jpg

 • Toomas
  Rapp
  Sweco EST OÜ Juhatuse liige, tegevjuht
  +3725066312
  Fnnqn r-xvev
 • Tarmo
  Needo
  Sweco EST OÜ keskkonna ja ekspordi üksuse juht
  +3725273784
  Fnnqn r-xvev
 • Jaanus
  Heinla
  Sweco EST OÜ teede üksuse juht
  +37253332113
  Fnnqn r-xvev
 • Erik
  Lillepalu
  Sweco EST OÜ üldehituse üksuse juht
  +3725066290
  Fnnqn r-xvev