0 of 0 sõnale ""

Võta meiega ühendust

Aadress

SWECO Projekt AS töötajad

Keijo Vaher

Tegevjuht

Raino Kloren

Projektijuhtimise üksuse juht

Peter Haab

Sisekliima ja hoone veetehnika üksuse juht

Jaanus Natka

Tarindite üksuse juht

Ott Talvik

Infrastruktuuri üksuse juht

Priit Lepmets

Tööstuse üksuse juht

Anna Nikulnikova

Keskkonnatehnoloogia grupijuht

Rena Tauk

Personalijuht

Merlika Loo

Hangete spetsialist

Võta meiega ühendust

Aadress

Sweco EST OÜ töötajad

Aive Hirtentreu

Tegevjuht

Erik Lillepalu

Üldehituse osakonna juht

Jaanus Heinla

Teede osakonna juht

Võta meiega ühendust