0 of 0 sõnale ""

SUPERMINISTEERIUMI ARHITEKTUURI IDEEKONKURSS

rn„Sweco Projekt võttis osa Tallinn, Suur-Ameerika Tn.1/ Väike-Ameerika Tn.2, büroohoone arhitektuuri ideekonkurssist

2015.a augustikuus lõppes OÜ 2Torni poolt korraldatud arhitektuurikonkurss, kuhu laekus 11 kavandit superministeeriumiks ehk büroohooneks, kuhu majutatakse rahandus-, majandus-, sotsiaal- ning justiitsministeerium peaks valima 2017 aasta suvel.

Arhitektuurikonkursi eesmärk on valida parim arhitektuurne ja linnaehituslikult sobiv, efektiivse pinnakasutusega ja arhitektuurselt kõrgetasemeline kaasaegse hoone arhitektuurne eskiislahendus, mille ehitus- ja ülalpidamiskulud on säästlikud ning mis on madala energiatarbega.

astavalt võistlustingimustele hindas žürii arhitektuurse lahenduse sobivust linnaruumi, lahenduse innovaatilisust ja võimet olemasolevat keskkonda väärtustada. Lahenduse funktsionaalsust, energiatõhusust, ruumiplaneeringu vastavust büroohoone rentnike vajadusele ja lähteülesandele s.t ruumide paigutus vastavalt hoone kasutusfunktsioonile, teostamise ja ekspluatatsiooni ökonoomsust.

Arhitektide kirjeldus tööle „Neli“: „Antud asukohas, Suur-Ameerika 1 krundil, riiklikult olulise hoone rajamisel on tähtis pidada silmas asukoha olemasolevat kvaliteeti ning kuvandit, stiihiliselt arenevas Tallinnas harvaesinevat ambitsiooni monumentaalsusele. Hoone esist avarat väljakut ääristavad kahel suunal tsentraalsümmeetrilised koolihooned, mis loovad rajatavale ministeeriumide ühishoonele tugeva linnaehitusliku raamistiku. Monumentaalsus annab edasi ministeeriumihoone funktsionaalset rolli luua oma kohaloluga tunnet kindlusest, selgusest ja korrast.„

Neli ministeeriumit, justkui Eesti riigi neli tugisammast, kujutavad endast mitmetähenduslikku sümbolit. Neli on olnud aegade algusest arv, mille järgi inimesed ruumi ja selles toimuvaid protsesse iseloomustavad – neli ilmakaart, neli aastaaega, „nelja tuule poole sõitma“ jne. Ideekavandis on ministeeriumide ühishoone tornide mahud raamistatud nelja tugisambaga, mis loovad konstruktiivse kandestruktuuri nii hooneid ümbritsevale perforeeritud alumiiniumlehtedest topeltfassaadile kui ka toimivad märki loova kujundina ümbritsevas keskkonnas. Neli tugisammast pöörlevad kõrgusesse kasvades ümber oma telje, väljendamaks pidevat liikumist ja arengut, mille ideed ministeeriumid asutustena kannavad. Nii tekivad erinevatelt suundadelt vaadates erineva iseloomuga, vastavalt üles suunas laienevad või kitsenevad hoonefrondid. Seeläbi on rõhutatud korraga nii tornide saledus otsafassaadidel kui ka nende ruumiline kohalolu nn võimendatud ekraansete pindade loomisega küljefassaadidel.

Viimased uudised

Uudised05/11/2021

KAPO peahoone juurdeehitus sai nurgakivi

Loe veel

Copy link
Powered by Social Snap