0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

PÄDEVATE INSENERIDEGA SAAB VÕIMATU VÕIMALIKUKS

rnSweco Projekti sisekliima ja hoone veetehnika üksuse juht Peter Haab ütles, et Lutheri Masinasaali suurimaks väljakutseks oli tehnosüsteemide mahutamine olemasolevasse kultuuriväärtusliku kaitse all olevasse hoonesse, samal ajal säilitades eksisteerivat miljööd.

“Professionaalsete inseneridega saab teha võimatu võimalikuks,” kommenteeris Haab.

Hoone ehituse käigus tekkis tema sõnul sageli olukordi, kus juba teostatud projektlahendust tuli muuta, kuna ehituse käigus ilmnesid kitsaskohad, mida paberi pealt ei olnud võimalik välja lugeda – nt talade, seinte ja lagede ebasümmeetria, mis tingis suures mahus projektide täiendamist ja uuendamist paralleelselt ehitustöödega.

Suur töö oli olemasolevasse hoonesse ventilatsioonitorustike mahutamine. Kuna arhitekti kindel soov oli lahendada kogu hoone ilma ripplagedeta, tuli erilist rõhku panna torustike projekteerimisele, vaadates lahendusi läbi arhitekti silmade. “Iga klapp, üleminek, õhujaotaja pidi nähtavaks jääma kõigile hoones viibijatele ja seetõttu tuli nende planeerimisele kulutada rohkem töötunde kui tavaliselt,” selgitas Haab.

Sweco Projekt on ehitajapoolse koostööga väga rahul. Kiita tahetakse Nordeconi projektijuhti, kes suutis nii mõneski pingelises olukorras säilitada külma närvi ja ratsionaalset mõtlemist. Sweco Projekti tegevjuhi Keijo Vaheri sõnul on Nordecon professionaalne ehitusettevõte, kellega on Swecol koostöö kogemus juba Tapa linnaku kasarmute projekteerimisel, Rae vallas asuva uue Järveküla kooli projekteerimisel, Ugala teatrihoone rekonstrueerimisel ja hetkel käimasoleva Metsä Vineeritehase projekteerimisel Pärnusse.

Ehitusvaldkonnas tegutsev projekteerimise ja ehituskonsultatsiooni teenust osutav Sweco Projekt AS kuulub Sweco kontserni. Ettevõte projekteerib hooneid, vee- ja keskkonnarajatisi, tööstusobjekte, auto- ja raudteid.
Sweco kontsernis töötab Euroopas üle 15 000 inimese, mis võimaldab leida eksperdi igale projektile.rnrn

www.lutheri.ee