0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

KUIDAS SÜNNIB KOOLIMAJA?

Kindluse Kooli esimene projekteerimisnõupidamine tõi ühe laua taha valla esindajad ja Sweco Projekt AS tegevjuhi Keijo Vaheri koos arhitekt Ahti Kooskora ning projektijuht Mark Skirtaga.

Nõupidamiste eesmärgiks on projekteerimisprotsessi käigus tekkinud küsimuste, mõtete ja ideede arutamine laiemas ringis. Vallavanem Mart Võrklaev tõdes, et vallal on koostööpartneris põhjust kindel olla, sest sama ettevõtte projekteeris ka Järveküla Kooli. „Oleme nendega ühe kooli juba projekteerinud ja kogemus oli positiivne. Kindluse kooli projekt liigub täna loodetud tempos, esimese kohtumise eel oli palju eeltööd juba tehtud ja seega on põhjust olla rahul,” lisas ta.

„Meil on hea meel, et Sweco saab Rae valla arengule juba teistkordselt kaasa aidata. Tuginedes eelnevale kogemusele oleme kindlad, et koostöö Rae vallavalitsusega saab olema professionaalne ja produktiivne,“ ütles Sweco Projekt AS-i tegevjuht Keijo Vaher.

Sweco Projekt AS arhitektile, Ahti Kooskorale on Kindluse kooli projekteerimine Rae vallavalitusele juba teine koolimaja. „Täiesti uue koolimaja projekteerimine on igale arhitektile unistuste töö ning veelgi huvitavam on seda kontseptsiooni uuesti avada. Esimene mõte oli, kuidas juba loodut paremini taasluua. Kindluse kool tuleb Järveküla koolile sarnane, aga mitte kaksik vaid (mahult) suurem õde või vend,“ tõdes Kooskora.

„Esmakordselt Kindluse kooli nime kuuldes intrigeeris selle mitmetähenduslikkus ja genius loci (lad. k kohavaim). Tekkis küsimus, kuidas seda kaasaegses arhitektuurikeeles kasutada. Põnev nimi inspireerib eelkõige looma hoonet, mis pakuks lastele kindlat ja kaasaegset haridust. Tulemuse avalikustame juba eskiisi valmides,“ sõnas Ahti Kooskora.

Nelja paralleeliga põhikooli, kus tulevikus on ruumi 864-le lapsele plaanib vald avada septembris 2020. Kindluse Kool saab olema järjekorras Rae valla kuues kool ning see rajatakse Järvekülla.