0 of 0 sõnale ""

.fwmb__inner–left{justify-content: center!important;}

KOPLI SUUNALISE TRAMMILIINI OMANIKUJÄRELEVALVE

rnSweco EST OÜ sõlmis Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga lepingu omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks Kopli suunalise trammiliini taristu projekteerimisel ja rekonstrueerimisel.

Rekonstrueeritava trammitee pikkus on 16 kilomeetrit, hõlmates trammiteed Viru väljakust Kopli depooni. Uuendatakse ka depoo territooriumil asuvad manööverdus- ja seisuteed. Rööpad viiakse betoonalusele, vahetatakse välja kontaktliin ning kandemastid.

“Trammitaristu rekonstrueerimisega Viru ringist Kopli depoo ja pöörangualani viiakse kogu Tallinna trammindus 21. sajandi tasemele,” ütles TLT juhatuse esimees Enno Tamm pressiteates. “Kui ehituslubade lõplik vormistamine sujub plaanide kohaselt ning ei teki ootamatuid takistusi, saab ehitaja töödega alustada juba lähiajal.”

Lõigul Suur Rannavärav – Balti jaam tõstetakse trammitee lähemale Skoone bastionile, arvestades perspektiivset Rannavärava tänava sulgemist autoliiklusele. Kolme veoalajaama paigaldatakse uued seadmed. Viru ringil vahetatakse välja Kopli suunalised pöörangud.

Kõik peatused saavad trammiooteplatvormid ning ootekojad. Trammitee sõiduteega ristumised muudetakse ohutumaks, paigaldades sinna foorid ning kujundades ümber liikluslogistilised lahendused. Kopli trammidepoo saab võimekuse võtta vastu uusi CAF Urbos tramme, teatas TLT.

Ehitustööd viiakse läbi kolmes etapis. Projekti kogumaksumuseks kujuneb ligi 20 miljonit eurot. Ehitustööd peaksid lõppema 2017. aasta oktoobris.

Allikas: www.pealinn.ee
Foto: Urmo Luts